mmap function in BSD allows local... CVE-1999-0304 CNNVD-199802-004

7.2 AV AC AU C I A
发布: 1998-02-01
修订: 2020-07-23

BSD中的mmap函数存在漏洞。Kmem群组中的本地攻击者可以通过设备修改内存。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有4条受影响产品信息